Contact Us
Home >  Contact Us

Anji Fukang Wood Machinery Factory

TEL:86-572-5055818

Address: Zhejiang province Anji County, Fengzhen Dongshan Development Zone 2

Copyright © 2009 Fukang Wood & Bamboo Machinery Factory    Sales hotline:0572-5055818  Fax: 0572-5051429  E-mail:2531884009@qq.com
Technical support:Hangzhou creative technology information Co., Ltd. (ec-world)
Link: beach umbrella